Kvalitet & Miljö

Vårt mål är att alltid leverera funktionella inredningar, god design och kvalitet som håller för att du som kund skall bli nöjd med vårt hantverk.

Kvalitet

Gott finsnickeri kräver känsla för detaljer.  Genom lång erfarenhet och tydlig yrkesstolthet har våra medarbetare denna känsla och vi ser det som vårt självklara ansvar att nå rätt kvalitet på det vi levererar. På så vis bygger vi förtroende och långvariga relationer.

Miljö

Allt vi producerar, bearbetar och konsumerar innebär miljöpåverkan som vi har möjlighet att minimera. Här har vi alla ett ansvar att visa engagemang och ta initiativ.
I samråd med våra leverantörer och kunder verkar vi för att miljövänliga material och metoder används vilket innefattar bland annat val av virke, trä- och skivmaterial i tillverkningen samt olje- eller vattenbaserade färger för slutbehandling.
Källsortering av vårt avfall skall förbättras och utökas i takt med samhällets framsteg inom avfallshantering. Avfallet från vår verksamhet tas omhand utifrån de möjligheter vi själva har att återvinna och återanvända.

Inom snickeriet värnar vi om varandra och varandras hälsa. Vi är varandras arbetsmiljö och genom systematiskt arbetsmiljöarbete arbetar vi tillsammans för att minimera risker och förebygga ohälsa i syfte att skapa ett hållbart och givande arbetsliv. 

Hör av dig!

Kontakta oss gärna och berätta hur vi kan hjälpa dig att förverkliga dina idéer.

Har du en bild eller en skiss får du gärna bifoga den. Det hjälper oss att snabbare bilda oss en uppfattning om vad du önskar.

Kontakta oss