Till sjöss

VI BER ER ATT HA GOD FRAMFÖRHÅLLNING FÖR ARBETEN SOM ÖNSKAS UTFÖRAS DÅ VI OFTAST LIGGER MED 2 MÅNADERS FRAMFÖRHÅLLNING.

Ekdahls Marininteriör är det namn vi arbetar under för jobb ombord på fartyg och fritidsbåtar.

Marininteriör har sin historia ifrån färjelinjen som en gång trafikerade Limhamn-Dragör och vi har nu varit verksamma i mer än 70 år. Än idag servar vi flertalet av de rederier som opererar i Södra Sverige och är väl förtrogna med IMO:s höga krav. För fritidsbåtar i regionen tillverkar och monterar vi också båtsnickerier och inredning. Vi tar oss med andra ord an stort som smått för marin miljö.

Välkommen!

Hör av dig!

Kontakta oss gärna och berätta hur vi kan hjälpa dig att förverkliga dina idéer.

Har du en bild eller en skiss får du gärna bifoga den. Det hjälper oss att snabbare bilda oss en uppfattning om vad du önskar.

Kontakta oss